Weterani u Europosłanki

2 grudnia 2017 r. w restauracji „Dwór Polski” we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidią GERINGER de OEDENBERG z okazji XIV Seminarium „Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego”. Pani Poseł podsumowała swoje działania parlamentarne, a w szczególności jako wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej zajmowała się zagadnieniami: geoblockingu, dochodzenia roszczeń transgranicznych, jednolitego rynku cyfrowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Czytaj więcej …