O Niepodległej w Wałbrzychu

O Niepodległej w Wałbrzychu

17 listopada br. w Klubie ŻAK w Wałbrzychu spotkali się członkowie Oddziału Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. Wojsk Ochrony Pogranicza, aby uczcić 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prezes Zarządu Miejskiego ppłk Ryszard OLESZKIEWICZ przywitał przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach: Zygmunta NOWACZYKA – wiceprezydenta Wałbrzycha, Bogusławę CZUPRYN – przedstawicielkę Urzędu Miejskiego, płk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, mł. chor. Jacka KĄDZIOŁKA – przedstawiciela Komendy Garnizonu WP we Wrocławiu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego chwilą zadumy uczciliśmy pamięć członków naszego Związku, którzy w mijającym roku odeszli na Wieczną Wartę. Czytaj więcej …

Na chwałę pieśni żołnierskiej

X Przegląd Piosenki Żołnierskiej „Za mundurem panny sznurem” Włodawa 2017

Bieżący rok 2017 to czas niezwykłych wydarzeń w postaci obchodów wielu rocznic związanych z wieloma wybitnymi Polakami (np. z Tadeuszem Kościuszką) oraz z historią polskiego narodu, jak np. 99 rocznica odzyskania po latach zaborów, przez Polskę, niepodległego bytu państwowego. Rocznicę tę w różny sposób uczczono w wielu miejscowościach na obszarze między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem i Tatrami. Czytaj więcej …

Święto Niepodległości w Głogowie

Już tradycyjnie, mimo niesprzyjającej pogody, obchody Narodowego Święta Niepodległości w Głogowie odbyły się pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich. Po meldunku dla Dowódcy Garnizonu WP i odśpiewaniu hymnu państwowego, zostały wręczone awanse na kolejne stopnie wojskowe. Wśród awansowanych członków ZWiRWP akt mianowania do stopnia kapitana odebrał kombatant por. Henryk ADAMUS, a kol. Anna ŻARCZYŃSKA została awansowana do stopnia starszego szeregowego. Czytaj więcej …

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości w Chełmie

11 listopada b. r. tradycyjnie na placu dr Edwarda Łuczkowskiego odbyła się z udziałem Wojska Polskiego uroczystość z racji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę po 123 latach zaborów, niepodległości. Poprzedziła ją Msza św. odprawiona w Bazylice Mariackiej na Górce (Górze Chełmskiej). Po odegraniu na trąbce hejnału chełmskiego, nastąpiła ceremonia wojskowa. Czytaj więcej …

Wrocławskie zebranie ZWiRWP

27 października br. odbyło się kolejne zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP. Na wstępie prezes ZD płk Krzysztof MAJER omówił ostatnie działania związkowe, zwłaszcza obchody rocznicy Bitwy pod Lenino i przedstawił fotogalerię z poprzednich czterech miesięcy. Wiceprezes ZM kpt. Bronisław TURCZANIK omówił najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne w kraju i na świecie. Skarbnik ZD st. chor. szt. Andrzej NAWROT zaprezentował kilka krótkich filmików z serii „Wrocław – teraźniejszość wpisana w Historię”. Z kolei wiceprezes ZD ppłk Józef FRĄCZEK wywołał ożywioną dyskusję wśród zebranych w temacie przyjmowania uchodźców do naszego kraju. Podpisaliśmy listy poparcia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Tradycyjnie spotkanie zakończyła prezentacja fraszek politycznych kol. Jana ZACHARSKIEGO i zaproszenie na spotkanie Klubu Dobrej Pamięci w cukierni Wolak 15 listopada br. Czytaj więcej …