Znicze na grobie założyciela Koła Kombatantów w Grójcu.

Członkowie Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu oraz Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZW i R WP zapalili znicz na grobie założyciela Koła Kombatantów w Grójcu.

W dniu 20 02. 2019r z okazji dziesiątej rocznicy śmierci śp. płk Eugeniusza Czuchnickiego, delegacja członków Koła Kombatantów RP i BWP w składzie: Prezes Koła – ppor. /s/ Kazimierz Kurach, płk /s/ Henryk Szymczak, ppor. /s/ Wojciech Kłosiński oraz Prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński i ppłk /s/ Jan Dulny razem z córką zmarłego Panią Haliną Polkowską zapalili znicz na jego grobie. Czytaj więcej …

Posiedzenie ZW ZWiRWP w Lublinie

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie
W dniu 4 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie. Oprócz członków ZW uczestniczyli w nim także prezesi Zarządów Powiatowych i kół terenowych działających na obszarze Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz kol. Ryszard Kostecki – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził kol. Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP.
Przedstawił on informację o działalności Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w roku 2018. Następnie przedyskutowano najważniejsze problemy, którymi żyją na co dzień członkowie Związku oraz zapoznano się z sytuacją panującą w Zarządach Powiatowych i poszczególnych kołach terenowych (przedstawili je prezesi Zarządów Powiatowych i kół). Zebrani w głosowaniu przyjęli zaproponowany przez prezydium ZW plan pracy LOW na rok 2019. Czytaj więcej …

Zebranie otwarte w Grójcu

ZEBRANIE OTWARTE ZARZĄDU POG ZWiR WP PODSUMOWUJĄCE JEGO DZIAŁALNOŚĆ W 2018 ROKU.
W dniu 26.01.2019r w świetlicy PSP Nr.2 w Grójcu, odbyło się zebranie otwarte Zarządu POG ZWiR WP, podsumowujące jego działalność w 2018 roku.
Zebranie prowadził Prezes Oddziału Powiatowego Kol. Stanisław Gliński. W zebraniu uczestniczyło ośmiu członków zarządu, członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz trzynastu członków kół grójeckiego oddziału.
Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności oddziału w oparciu o przyjęty w styczniu 2018r „Plan działania POG ZWiR WP w 2018r.”. Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowej Komisji Rewizyj-nej. W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabierali w szczególności, przybyli na nie członkowie Kół w osobach: Kol. Sta-nisław Wieczorek, Kol. Jan Dulny, Kol. Waldemar Cytryński. Miło było członkom Zarządu, że wypowiedzi te pozytywnie oceniły nasze zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz ZWiR WP i grójeckiego oddziału. Szczególne słowa uznania kierowano do skarbnika Kol. Bo-gusława Mroziewicza za przejrzystość w prowadzonej dokumentacji finansowej. Prezes POG ZWiR WP podziękował wszystkim, którzy aktywnie działali w 2018r. na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej a najbardziej zasłużonym wręczył dyplomy – PODZIĘKOWANIE”, W sumie wyróżnionych zostało 21 osób. Czytaj więcej …