Wizyta w Bieszczadach cz. 1

21 lipca br. na zaproszenie Prezesa Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP im. Synów Ziemi Sanockiej w Sanoku kol. Krzysztofa JUSZCZYKA, delegacja Oddziału Dolnośląskiego w składzie: ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI i mjr ds Jan DRAJCZYK w dniach 21.07–24.07.2020 r. brała udział w spotkaniach z członkami Związku Oddziału Podkarpackiego. Czytaj więcej …

Lipcowe uroczystości

Lipcowe uroczystości w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim ZWiRWP

Lipiec to miesiąc, w którym przypadają (i to w dość krótkim odstępie czasowym) znaczące w dziejach narodu polskiego rocznice. Pierwsza z nich wypada w dniu 11 lipca. Data ta przypomina tragizm Polaków zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej (tzn. Wołyń, Podole oraz Wschodnią Małopolskę ). 77 lat temu ukraińscy zbrodniarze spod znaku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojnego ramienia – UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii) – frakcja Stepana Bandery – dokonali skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowości w po-wiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Wykorzystano fakt groma-dzenia się w niedzielę 11 lipca 1943 roku ludzi w kościołach. Nie patrząc na żadne względy sakralne i etyczno – moralne mordowano ludzi pochodzenia polskiego, nawet w świątyniach (tak było m. in. w Porycku (dziś Pawliwka) i w Kisielinie. Nacjonaliści zburzyli i spalili około 50 kościołów katolickich na Wołyniu. Zbrodni na Polakach dokonywano niejedno-krotnie z niebywałym i niespotykanym wcześniej okrucieństwem: ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią; gwałcono kobiety. Znawcy tematu obliczają, że tylko tego jednego dnia, 11 lipca, mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Ale zbrodniarze mordowali nie tylko na Wołyniu czyli byłym województwie wołyńskim. Mordy były prowadzone także na obszarze województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego (Galicja Wschodnia), a także w województwach lubelskim i poleskim. Czytaj więcej …

Pamięć o poległych

Pomimo zagrożeń epidemiologicznych musimy pamiętać o poległych żołnierzach walczących w wolną Polskę w XX wieku. Mijają kolejne rocznice wydarzeń ważnych w naszej historii i koledzy z Oddziału Powiatowego ZWiRWP uczestniczą w oddaniu pamięci bohaterów w ramach akcji Ocalimy Groby bohaterów walk o Wolność i Niepodległość Polski. To akcja Wojewody Dolnośląskiego oraz IPN we Wrocławiu, prowadzona od 2018 r. W związku z przygotowywaną ewidencją wiceprezes Zarządu Powiatowego por. zs Waldemar CHABIOR poprosił Złotoryjan i mieszkańców powiatu złotoryjskiego o zgłaszanie mogił uczestników walk wojennych. Zaapelował na Facebooku o wskazanie grobów polskich bohaterów, których mogiły wymagają renowacji. Są już tego pierwsze efekty, zlokalizowano m.in. mogiły kpr. Kajetana MATEJUNA żołnierza 27 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, grób Powstańca Wielkopolskiego 1918-1919, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Andrzeja FIKSY, symboliczny grób zamordowanego w Katyniu por. Jana CYMBALISTY, żołnierzy AK Antoniego BŁASZCZYKA i Ludwika MOGIELNICKIEGO, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Zdzisława WIDEŁKA Czytaj więcej …