Nie wszyscy pamiętali

9 lutego br. z inicjatywy Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Lubinie na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Radzieckich zgromadzili się nieliczni mieszkańcy miasta. Uroczystość otworzył prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP ppor. ZS Jerzy Szcześniak i przywitał delegacje: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Razem dla Lubina i Powiatu oraz członków ZWiRWP z Lubina i Głogowa. Pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy z czerwoną gwiazdą na hełmach, zdobywających w lutym 1945 r. Lubin, refleksjami wojennymi podzielił się przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej mjr ZS mgr Wilhelm Kasperski. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a sztandary Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Komendy Hufca ZHP im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego pochyliły się nad prochami poległych. Ze smutkiem należy jednak stwierdzić, że „złomiarze” ukradli tablice metalowe z ok. trzydziestu mogił. Czytaj więcej …

Spotkanie przyjaciół

20 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia …” związków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i płk dr Władysław TKACZEW, wiceprezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP oraz członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego TWO; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego; Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Stefan KOZIARA, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i ppłk dr Józef FRĄCZEK, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego, płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Czytaj więcej …

Krzyż Pamiątkowy

Szanowni Państwo!
Informuję, że w grudniu 2017 r. Kapituła przygotowała i rozprowadziła 300 egz. Krzyża Pamiątkowego 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale nadał otrzymujemy zapytania czy Krzyż będzie wznowiony? Będzie to jednak możliwe w przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń. Dlatego proszę do 31 stycznia 2018 r. podać mi nazwiska chętnych na otrzymanie Krzyża. Jeśli wpłynie stosowna ilość deklaracji, to podam e-mailem zainteresowanym procedurę jego otrzymania (dotychczasowy koszt wykonania i dystrybucji 60 zł). Przypominam, że krzyż jest pamiątkowy, a nie za „zasługi”.
Z żołnierskim pozdrowieniem.
płk (s) mgr Krzysztof Majer
Wicekanclerz Kapituły

OBCHODY 73 ROCZNICY WYZWOLENIA GRÓJCA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

Uroczystość wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej obchodzona była w tym roku 15.01.2018r. w zupełnym zapomnieniu o tym fakcie historycznym przez JW. 3411, władze samorządowe powiatu i miasta Grójec. Obecnie słowo „patriota” , które często pojawia się w czasie wszelakich uroczystości państwowych i wojskowych, uzależnione jest od tego, jaka opcja polityczna jest u władzy. Wiem, że tą wypowiedzią narażam swoją osobę na określone reperkusje i szykany, ale nie mogę milczeć, kiedy dyskredytuje się ofiarę krwi i życia żołnierza I i II Armii WP niosącego wyzwolenie Polsk i z pod okupacji hitlerowskiej u boku Armii Radzieckiej. Nie jestem zachwycony tym, że to wyzwolenie przyszło u boku drugiego agresora tj. Armii Sowieckiej, ale Ci co chcieliby zgłębić realia sytuacji politycznej Polski w latach 1943-45r., przyznają mi rację, że nie mieliśmy żadnego wyboru, bo w tej grze o strefy wpływów po II wojnie światowej, udział brało tylko „trzech graczy” . Czytaj więcej …

W Chojnowie nie tylko kombatanci

17 stycznia br. z pomocą władz samorządowych Chojnowa w Domu Schrama zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla kombatantów, sybiraków, strzelców i weteranów. Spotkanie otworzył i prowadził Artur REICHERT – prezes kół Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Chojnowie. Serdecznie przywitał zebranych oraz zaproszonych gości: Brygidą MYTKOWSKĄ – sekretarza Urzędu Miejskiego, Jana SKOWROŃSKIEGO – przewodniczącego Rady Miasta, Honoratę TAJCHMAN-RĘKOŚ – sekretarza Urzędu Gminy, ks. Mirosława MAKOWSKIEGO – proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, płk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, płk Kazimierza WILKA – wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, Marię JURKIEWICZ – przedstawicielkę Zarządu Powiatowego Związku Sybiraków, por. Czesława DULA – dowódcę kompanii Związku Strzeleckiego. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć kombatantów, weteranów i rezerwistów, którzy odeszli na Wieczną Wartę w minionym roku. Czytaj więcej …