74. rocznica Defilady Zwycięstwa

24 maja br. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 74. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Uroczystość otworzył i prowadził płk Krzysztof MAJER wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Odśpiewanie hymnu państwowego zaintonował związkowy zespół wokalny „Głogowska Czwórka” z Rudnej. Prowadzący przywitał zgromadzonych, a szczególnie zaproszonych gości: przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzeja JAROCHA, posła na Sejm RP Jacka PROTASIEWICZA, przedstawicieli: Prezydenta Wrocławia Tadeusza LENKIEWICZA, 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia mjr Mieczysława BŁAŻEJEWSKIEGO, 3 Brygady Radiotechnicznej mjr Macieja JURKANISA, kapelanów wojskowych: ks. dziekana ppłk Sławomira FONFARĘ i ks. por. Błażeja WOSZCZEK, delegację SLD pod wodzą sekretarza Rady Dolnośląskiej Arkadiusza SIKORY oraz Czytaj więcej …

W piatą rocznicę

Przy mogile gen. Wojciecha Jaruzelskiego ŻOŁNIERZA prezydenta Rzeczpospolitej Polski w piątą rocznicę śmierci z pułkownikiem Zmarzlińskim sekretarzem generała Prezes ZWiR WP pułkownik W. Korga

Sesja popularnonaukowa w Chełmie

Sesja popularnonaukowa z okazji 75 rocznicy likwidacji Stalagu 319 w Chełmie

15 maja b. r. upłynęła 75 rocznica likwidacji Międzynarodowego obozu jenieckiego – Stalag 319 w Chełmie. W związku z tym chełmscy działacze Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego włączyli się czynnie do prac mających uczczenie pamięci wszystkich jeńców wojennych, którzy zostali zamordo-wani lub, z powodu warunków bytowych, zmarli w tym obozie. Należy wspomnieć, że Stalag 319 został utworzony przez Niemców wiosną 1941 roku, przed ich agresją na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w czerwcu 1941 roku. Miasto Chełm położone przy ówczesnej granicy Generalnej Guberni i ZSRR, posiadające dobre połączenie kolejowe Kowel-Chełm było dogodnym miejscem dla tworzenia obozu. Obóz jeniecki w Chełmie – STALAG 319 składał się z 3 podobozów w samym mieście: 319 A (przy ul. Rampa Brzeska), 319 B (oś. Bazylany/ T. Kościuszki), 319 C (Rampa Brzeska) oraz podobozy w miejsco-wościach: Żmudź (Stalag 319 D liczący przeciętnie do 6.000 jeńców), Włodawa (Stalag 319 E liczący do 5.000 jeńców) i w Zamościu (Stalag 319 Z, o którym brak bliższych danych). Była także grupa jeńców w Żulinie (przeciętnie ok. 1.000 jeńców) i w Hrubieszowie (w latach 1943 – 1944 oddział roboczy liczył ok. 120 jeńców). Czytaj więcej …

Uroczystości patriotyczne – Grójec

UDZIAŁ CZŁONKÓW POWIATOWEGO ODDZIAŁU GRÓJECKIEGO ZWIAZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW W UROCZYSTOŚCIACH PATRIOTYCZNYCH W MIESIĄCU MAJU.

Miesiąc maj w kalendarzu ważnych dla Świata, Europy i Polski wydarzeń historycznych, jest miesiącem szczególnym. Cykl obchodzonych uroczystości rozpoczyna się już 1 maja – Światowego Święta Ludzi Pracy a dla Polaków dodatkowo dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; 2 maja to Święto Flagi i dzień Polonii za granicą, dzień zatknięcia polskiej flagi na gruzach Berlina przez żołnierzy 1 Armii WP; dzień 03 maja to święto konstytucji uchwalonej 03.05. 1791r. i dzień 08 maja – zakończenie II wojny światowej w Europie. Czytaj więcej …

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa Obchody w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim ZWiRWP


74 lat temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Należy wspomnieć, że praktycznie od samego początku funkcjonują dwie oficjalne daty tego historycznego wydarzenia: 8 maja w państwach zachodnich oraz 9 maja w Rosji (a wcześniej w ZSRR i państwach obozu socjalistycznego). Wynika to z faktu, iż akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec został podpisany w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. ok. godziny 22.30 czasu środkowoeuropejskiego. W Moskwie było już po północy, był już 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w Związku Radzieckim i krajach mu podporządkowanych obchodzono jako Dzień Zwycięstwa. Ceremonia ta była już drugą tego typu, ponieważ wcześniej, w dniu 7 maja 1945 r., o godz. 241 nad ranem, gen. Alfred Jodl – szef sztabu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu i admirał Hans-Georg von Friedeburg – dowódca niemieckiej Marynarki Wojennej podpisali tego rodzaju akt, który przewidywał przerwanie walk 8 maja o godz. 23.01. Czytaj więcej …