Nocne Wilki we Wrocławiu

2 maja br. dotarła do Wrocławia budząca pewne kontrowersje międzynarodowa grupa motocyklowa „Nocne Wilki”. Pod Pomnikiem Pamięci Ofiar OUN-UPA obok Bulwaru Xawerego Dunikowskiego witały ich delegacje Klubu „Rodacy”, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Związku Weteranów i Rezerwistów WP w składzie: kpt. ZS Andrzej Mordel, st. chor. szt. Andrzej Nawrot, kpt. ZS Józef Sowa, płk Krzysztof Majer i płk ds. Ryszard Złociński. Warto podkreślić, że z Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu na spotkanie pofatygował się wicekonsul Pawel Jerin. Po chwili refleksji został pod pomnikiem złożony wieniec i czerwone znicze. Występujący Polak Rosjanin i Niemiec mówili, że przyjechali uczcić modlitwą ofiary II wojny światowej oraz ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów. Co warto podkreślić, że w kawalkadzie motocyklistów znaleźli się przedstawiciele kilku państw wzbudzając zainteresowanie mieszkańców Wrocławia. Czytaj więcej …

Majowe spotkanie

1 maja br. nie tylko przedstawiciele wrocławskich ugrupowań lewicowych, umówili się przy pomniku grupy „Olimp”, by uczcić Międzynarodowe Święto Pracy i 14. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli potwierdzenia naszej przynależności do europejskiej rodziny – wspólnoty demokratycznych wartości i zasad. Po wystąpieniach okolicznościowych zostały pod pomnikiem złożone kwiaty i zapalone znicze. Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowała delegacja w składzie: Andrzej Nawrot, Krzysztof Majer, Zdzisław Smolarek i Ryszard Złociński,. Następnie mijając uczestników bicia gitarowego rekordu świata, udaliśmy się na ulicę Świdnicką by uczcić święto kuflem czeskiego piwa Kozel. Czytaj więcej …

Zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP

27 kwietnia br. spotkali się członkowie ZWiRWP we Wrocławiu. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZM kpt. ZS Józef Sowa. Jednogłośnie przyjęto wniosek o przyjęcie do Związku kol.: Teresy Bąk, Elżbiety Hochuł i por. PDS Mariana Fornalskiego, którzy odebrali legitymacje i odznaki członkowskie. Prezes ZD płk Krzysztof Majer przedstawił najbliższe zadania, a jest tego sporo /o czym niżej/ i zaprezentował pokaz slajdów z ostatnich wydarzeń związkowych. Czytaj więcej …

Nie tylko my pamiętamy

22 kwietnia br. do Zgorzelca przybyła z Warszawy delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Pod przewodnictwem Honorowego Prezesa płk dr inż. Tadeusza Kowalczyka, postanowili oddać honory spoczywającym tutaj 3420 żołnierzom poległym podczas forsowania Nysy Łużyckiej i walk o Łużyce w kwietniu i maju 1945 roku. Czytaj więcej …

73. rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej w Pieńsku

17 kwietnia br. uroczystości rocznicowe Pieńsku odbyły się z wojskową asystą honorową na Placu Wolności przed Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. Jak co roku, w dowód pamięci wydarzeń, które miały miejsce nieopodal Pieńska, w okolicach wsi Prędocice (Toporów), uczczono pamięć poległych żołnierzy 2 Armii WP. Kompania honorową 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca dowodził kpt. Karol Koźbielski, oprawę muzyczną zapewniła Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów pod kierunkiem kapelmistrza Mariusza Sawickiego. Wartę przy pomniku pełnili żołnierze 23 SPA oraz harcerze z 62 Drużyny Harcerskiej „Pieńki”. Uczestniczyły delegacje stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich, służb mundurowych, uczniowie, harcerze i mieszkańcy. Stowarzyszenie Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej Zgorzelec oraz Związku Weteranów Wojska Polskiego reprezentowała delegacja na czele z prezesem mjr ZS Ryszardem Leparowskim. Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości, głos zabrali: Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Jan Magda oraz Wicestarosta Zgorzelecki Mariusz Wieczorek. Modlitwie za poległych żołnierzy przewodniczył ks. proboszcz Marek Daukszewicz. Apel Poległych poprowadził ppor. Arkadiusz Waśkowski z 23 SPA. Czytaj więcej …